Al. Komisji Edukacji Narodowej 61: 52.148863, 21.046157